Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci spadlého stromu za město Holýšov, ve směru na Dolní Kamenici.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že místo události se nachází u značky konec města Holýšov, ve směru na Dolní Kamenici. Jedná se o padlou vzrostlou, rozvětvenou Olši, která zasahuje přes celou šíři vozovky a částečně do cyklostezky v ulici Husova třída. Došlo k poškození zřejmě internetového kabelu. O situaci na MU informován velitelem zásahu starosta města Holýšov p. Mgr. Schröpfer Libor, který slíbil, že situaci budou řešit druhý den. Jednotka započala s likvidací padlého stromu pomocí motorové pily Husqvarna 565. Na MU povolána technika OA Škoda Roomster (HDO 326) z JSDH Holýšov z důvodu větší potřeby lidí k úklidu padlého stromu (hlášeno na KOPIS přes RDST). Po rozřezání padlého stromu a úklidu vozovky a cyklostezky, byla jednotka informována projíždějícími řidiči, že je další padlý strom přes komunikaci hned za obcí Dolní Kamenice ve směru na Horní Kamenici. Po domluvě s KOPIS obě vozidla přejíždějí k likvidaci tohoto stromu. Zde se jedná o menší, vyvrácenou Olši, kterou jednotka pouze odtáhla mimo komunikaci.
Další řidič jednotce nahlásil další strom zasahující do vozovky mezi Horní Kamenicí a Staňkovem. Jednotka přejela na MU s oběma vozidly. Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o vzrostlý Akát, který zasahuje do poloviny komunikace cca 800 metrů před Staňkovem. Strom rozřezán pomocí pomocí motorové pily Husqvarna 565. Dále proveden úklid komunikace a jednotka se vrací na základnu přes Staňkov – Ohučov – Holýšov.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář