Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk byla jednotka povolána k likvidaci spadlého stromu v ulici Tř. 1. máje
mezi stanicí PČR A hasičskou zbrojnicí.
Po převzetí zprávy o události přes RSDST a potvrzení MU operačním důstojníkem jednotka provedla odstranění
stromu z komunikace pomocí MRP Husqvarna 565.
Průzkumem nebyla zjištěna žádná škoda na jiném majetku.
Z důvodu těsné blízkosti MU a hasičské zbrojnice nevyjížděla požadovaná technika z garáže a tudíž jsou vedeni
všichni zasahující členové jednotky na vozidle CAS 24 (HDO 321).
Byla provedena fotodokumentace MU před likvidací stromu a následně po likvidaci.

Tags:

Napsat komentář