Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a RZA (HDO 323) k
dopravní nehodě nehodě dvou OA na silnici I/26 cca. 3km za městem Holýšov, směr Plzeň.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:
– DN 2x OA ( Jedno vozidlo na komunikaci, na kolech – lehký únik provozních náplní; druhé vozidlo mimo komunikaci, na boku, bez úniku provozních náplní)
– ve vozidlech nejsou zaklíněné osoby.
– na MU ZZS Pk, která má v péči jednu lehce zraněnou osobu a PČR.
Jednotka provedla uzavření průjezdnosti komunikace, protipožární opatření u obou vozidel umístěním PHP práškových a odpojení AKB.
Po příjezdu JPO HZS Pk stanice Staňkov, bylo předáno velení na místě zásahu jejímu veliteli.
Z vozidla na boku byly vyndány osobní věci řidičky (kabelka a přenosný počítač), které byly předány příslušníkovi PČR.
Dále jednotka provedla zasypání uniklých provozních náplní sorbentem a osvětlení MU pomocí osvětlovacího stožáru vozidla CAS 24.
Jednotka asistovala při nakládání vozidla Renault Espace odtahové službě a poté provedla zametení komunikace.
Po skončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nedošlo k poškození techniky, výstroje, výzbroje ani ke zranění zasahujících hasičů jednotky Holýšov.

Tags:

Napsat komentář