Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a OA Škoda (HDO 326) k požáru komínového tělesa ve městě Holýšov, ulice Na Radosti.


Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

 • Oznamovatelka čeká před domem
 • z komínového tělesa vylétají jiskry
 • u oznamovatelky v bytě zatopeno v krbových kamnech
 • vybírací otvor přístupný ve sklepních prostorech
 • Přístup na střechu je možný z půdního prostoru bytového domu, ale střešní lávka je ve špatném technickém stavu a není bezpečné ji použít.
  Jednotka provedla kontrolu termokamerou všech bytových jednotek, kterými prochází komín, přičemž nebyla zaznamenána zvýšená teplota zdiva a vybrání hořícího dřeva z krbových kamen oznamovatelky, které jsou připojené do hořícího komínu.
  Po příjezdu HZS Pk JPO Staňkov, bylo předáno velení a informace na MU nprap. XXX.
  Po ustavení AZ 30 (PDO 134) jednotka spolupracovala při hašení komínu (PHP práškový, sypký písek, kominická koule) s příslušníky HZS a dále prováděla vybírání hasiva a stržené žhavé strusky z vybíracího otvoru hořícího komínového průduchu.
  Dále byl proveden závěrečný průzkum společně s VZ, během kterého bylo opět provedeno měření termokamerou v bytových jednotkách, kterými komín prochází.
  Po ohlášené likvidaci a předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
  Během zásahu nedošlo k poškození věcných prostředků, MPT ani ke zranění zasahujících hasičů.
Tags:

Napsat komentář