Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a RZA (HDO 323) k padlému stromu na železniční trati č. 180, železniční Km 140.
Po výjezdu prvního vozidla (CAS 24) se nepodařilo navázat spojení s KOPIS HZS Pk přes RDST analogovou ani digitální. VZ se tedy telefonicky spojil s OPIS HZS SŽ, aby bylo upřesněno MU a tím i trasa k MU.
Při cestě k MU jednotka musela provést odstranění stromu přes komunikaci v ulici Kasárenská u rekonstruované ČOV. Jednalo se o vyvrácenou borovici a dub. Po rozřezání stromů jednotka pokračovala k původní události.
Po příjezdu na nejbližší místo dostupné MPT se jednotka vybavila JMP a prostředky pro práci s ní, zdravotnickým batohem a na MU došla pěšky (300m lesním porostem).
Na MU průzkumem zjištěno:

  • Vyvrácená osika (průměr cca. 40cm), která leží na železniční trati
  • vlak stojící ve směru od Plzně na Domažlice před stromem, bez najetí
  • 20 cestujících, 1 vlakvedoucí, 1 strojvedoucí – všichni bez zranění
    Jednotka provedla rozřezání stromu a ve spolupráci se zaměstnanci Správy železnic, traťový okrsek Staňkov odklizení mimo průjezdný profil trati.
    Na základě rozhodnutí traťmistra byla trať zprovozněna a vlak mohl pokračovat ve své jízdě.
Tags:

Napsat komentář