Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k otevření rodinného domu, kde měl oznamovatel obavu o zdraví své matky, která neotevírá a nereaguje na zvonek ani jiným způsobem.
Při cestě na MU bylo jednotce sděleno KOPIS, že paní již otevřela a na MU je i PČR.
Jednotka dojela na místo události a od příslušníka PČR si VZ převzal podklady pro sepsání ZOZ.
Zásah se obešel beze škod na TPO a bez újmy na zdraví zasahujících členů jednotky.

Tags:

Napsat komentář