Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 (HDO 321) a OA Roomster (HDO 326) k požáru komínového tělesa ve městě Holýšov, Jiráskova, kde by měl být i zakouřený byt v 2. patře.
Průzkumem na MU bylo zjištěno:
– Plameny z komína
– Osoby ze zakouřeného bytu jsou již před domem – hlásí, že je zakouřená i půda
– půdní prostor lehce zakouřený vlivem prasklin v komínovém tělese
– měření komínového tělesa v půdním prostoru termokamerou ukazuje teplotu >350°C
Po příjezdu JPO HZS PS Staňkov, bylo předány informace a velení na MU jejímu veliteli.
Jednotka prováděla vybrání kamen v bytě v 1. patře u p. XXXXX, který je k tomuto komínu připojen.
Ve spolupráci s HZS jsme prováděli hašení komínu PHP práškovým přes servisní otvor komínu v půdním prostoru.
Dále jednotka prováděla vybírání písku z vybíracího otvoru ve sklepě za použití IDP Dräger a čištění komínu pomocí ,,škrabky” a prutu.
Po vychladnutí komínu byla provedena kontrola termokamerou v bytech a půdním prostoru. Po předání MU uživateli komína se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zásah se obešel beze škod na VPPO, TPO a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář