Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k čerpání vody ve vytopené kantýně v místní firmě, ve městě Holýov.

PRŮZKUM:
– Na místě oznamovatelka – zástupce firmy.
– Ve firmě utržen svah, po kterém stékala voda.
– Jedná se vytopenou kantýnu a nános vrstvy bahna po přívalovém dešti ve městě Holýšov.
– Zaměstnanci firmy již provádí úklid bahna v kantýně, kde již voda opadla.
– Nános bahna na komunikaci v areálu firmy.
– Na místě žádné další nebezpečí nehrozí.

ZÁSAH:
– Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.
– Po domluvě se zástupcem firmy a VZ, není v silách HZS a JSDH provést odklizení nánosu bahna a zajištění svahu.
– firmě doproučena odborná firma na úklid.

Po domluvě s VZ se obě jednotky vrací zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář