Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a CAS 32 (HDO 322) k požáru rodinného domu v obci Horní Kamenice.
Při příjezdu JPO na MU byla upřesněna situace VZ a byl vydán pokyn k okamžitému vytvoření útočného proudu ,,C” a vstupu do budovy, kde se má nacházet nezletilá dívka. Jednotka ve spolupráci s HZS Stankov prováděla průzkum a vyhledávání dívky v zasaženém objektu. Po několika minutách byla dívka nalezena v bezvědomí (koupelna) a vynesena před dům, kde byla okamžitě zahájena resuscitace, která probíhala i po příjezdu ZZS a LZS. Členové jednotky dále asistovali ZZS při resuscitaci až do ukončení pokusů lékařem.
V souběhu s resuscitací byla prováděna likvidace požáru objektu a odvětrání zplodin hoření.
Jednotka dále prováděla měření objektu termokamerou a vynášení ohořelých předmětů (po svolení ZPP).
Od CAS 24 bylo prováděno doplňování CAS 20 JPO HZS Staňkov.
Během zásahu jednotka dále prováděla další práce dle pokynů VZ.
Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani ke škodě na VPPO a TPO.

Tags:

Napsat komentář