Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotky vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), k otevření bytu, ve městě Holýšov, ul. Americká.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno, že se jedná o byt seniorky, které se nedopatřením zabouchly dveře. Náhradní klíč od sousedky nelze použít, jelikož z vnitřní strany dveří je klíč v zámku.
Jednotka provedla otevření bytu, povolením krycího štítku a použitím planžety.
Zásahem jednotky nedošlo k poškození zámku ani k jiným škodám na majetku.
PČR OO Holýšov a majitelka bytu přítomna po celou dobu zásahu.
Během zásahu nedošlo k poškození VPPO, MPT ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář