Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k pomoci osobě v nouzi ve městě Holýšov, ul. PMV.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěna osoba v sedě na zemi v chodbě, která nemůže sama vstát a to ani za pomoci přítomné dcery.

  • Jednotka provedla usazení postižené na postel a provedla základní vyšetření.
  • Vyšetřením nebylo zjištěno žádné zranění a poškozená si nestěžovala na žádnou bolest. Proto jsem rozhodl, že na MU není potřeba ZZS.

Během zásahu nedošlo ke škodám na technice ani k újmě na zdraví zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář