Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a DA Ford (HDO 325) k požáru komínového tělesa do ulice Jiráskova ve městě Holýšov.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno:

  • JPO HZS Staňkov na MU z druhé strany domu – přejíždí k přístupové straně domu pro výškovou techniku
  • Obyvatelé domu jsou v pořádku (bez inhalace zplodin hoření a ZZS na MU není potřeba)
  • Z komínu vylétávají jiskry
  • V půdním prostoru je zakouřeno
  • Střešní izolace okolo komínového tělesa se taví
  • připojený spotřebič do komínu je stále využíván a topí se

Jednotka provedla měření termokamerou celého komínového tělesa a jeho okolí v půdním prostoru. Bylo nataženo přívodní vedení 1x ,,B” + rozdělovač a jeden útočný proud 2x ,,C” tzv. zrcadlem do půdního prostoru jako protipožární opatření od HDO 321. Bylo provedeno vybrání topidla, které bylo připojeno do komínu.
Ve spolupráci s HZS Staňkov jednotka provedla hašení komínu pomocí PHP práškového, 40 Kg písku a kominické růžice z AZ 30 (PDO 134).
Při vybírání hasiva z komínu a při čištění komínu byly použity izolační dýchací přístroje Dräger.

Zásah se obešel beze škod na MPT, VPPO a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář