Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 do ulice PMV k pomoci s transportem pacienta do vozu ZZS.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno:

  • ZZS na místě události
  • pacientka se nachází ve 4. N.P.
  • syn pacientky na MU
  • pacientka v polosedě na zemi, při vědomí

Jednotka provedla ve spolupráci se ZZS umístění pacientky do vakuové matrace a poté transport do vozu ZZS.
Během zásahu nedošlo ke škodám na majetku cizích osob, na TPO, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář