Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 (HDO 321) do ulice Jiráskova, město Holýšov. Při cestě k zásahu jednotka čekala na žel. přejezdu P616 na průjezd vlaku, poté pokračovala na MU.
Na MU zjištěno:
– JPO HZS Staňkov a PČR OO Holýšov na MU
– budova již není zakouřená – přirozené odvětrání obyvateli domu
– Uživatel komínu, kterému byl vydán zákaz používání spalinové cesty po požáru komínu dne 23.12.2022, si vytvořil provizorní spalinovou cestu od kotle sklepem přes sklepní okénko na zahradu
– VZ požádal přes KOPIS, aby se na MU dostavil ZPP.
Jednotka provedla měření termokamerou okolí provizorní spalinové cesty a po dohodě s VZ zůstala na MU ( čekání na ZPP). Dle KOPIS po rozhovoru se ZPP na místo nepojede, a že se situace již řeší ve spolupráci se stavebním úřadem.
Jelikož v době přítomnosti jednotek nehrozilo bezprostřední nebezpečí, bylo MU předáno PČR i s kontaktem na ZPP a jednotka se vrátila na základnu.
Během zásahu nedošlo k poškození TPO, VPPO ani ke zranění zasahujících členů jednotky.

Tags:

Napsat komentář