Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k již uhašenému požáru v kuchyni na adresu Holýšov, Pod Makovým vrchem s technikou CAS 24 (HDO 321). Při příjezdu na MU bylo zjištěno, že se zde již nachází velitel HS Staňkov, který již provedl předběžný průzkum, jehož výsledek byl sdělen VJ.
Jednotka provedla na místě měření termokamerou. Nebyla zaznamenána zvýšená teplota, která by nasvědčovala nežádoucímu skrytému hoření. Obyvatelé bytu nepožadují na MU ZZS a cítí se subjektivně v pořádku.
Po příjezdu na jednotky HZS HS Staňkov, bylo předáno velení a zjištěné informace jejímu veliteli.
Po předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nedošlo k poškození MPT, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář