Na základě žádosti p. Prchala (vedoucí personálního oddělení) firmy ZF Staňkov s.r.o., o proškolení požární hlídky práce a použití hasicích přístrojů při vzniku mimořádné události. Školení provedl člen jednotky Holýšov, který má certifikát OZO v PO pro danné školení. Jednotka Holýšov na MU vyjela s CAS24 T815(HDO321) a DA Ford Tranzit (HDO325)
Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu, jsme se domluvili se školitelem a připravili pro požární hlídky praktickou část. Školitel proškolil v zasedací místnosti hlídku, jak pracovat s hasícími přístroji v případě vzniku mimořádné události. Poté následovala praktická ukázka, kde si každý člen hlídky vyzkoušel hasícím přístrojem práškovým hašení hořlavé látky v sudu (benzín, olej) a dále si vyzkoušeli hašení vodním hasícím přístrojem požár tuhých paliv. Po skončení školení, jak ústní, tak praktické části.
Jednotka provedla úklid materiálu a VPPO potřebných ke školení a poté se vrátila na základnu.

Návrat na základnu bez zranění členů jednotky a bez závad na technice.

Tags:

Napsat komentář