Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PLK, jednotka vyjela s (HDO322) CAS32 T815 do obce Puclice k požáru haly “Seníku” s uskladněním senem. Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu, zjištěno že na místě již zasahují další povolané jednotky. VJ dostal pokyny od Územního řídícího důstojníka Domažlice – cisterna bude jezdit kyvadlovou dopravu vody z rybníka na MU a doplňovat CAS na místě události. Dva členové JSDH Holýšov se vybaví IDP a půjdou do budovy ochlazovat techniku vyvážející seno. Po ustrojení a vybavení IDP vstoupili budovy, kde na dvou proudech ochlazovali techniku vyvážející seno. Po cca 30 minutách byli členové vystřídáni další jednotkou. Po odpočinku se opět vybavili IDP a šli opět do budovy, kde na dvou proudech opět ochlazovali techniku vyvážející seno. Po celou dobu komunikoval VJ s VZ a řídil se jeho pokyny. Po skončení zásahu, doplnila jednotka vodu do CAS ve městě Holýšov, ulice Tovární.
Kyvadlová doprava 10xCAS- Celkem 82000l, 10Km
Vyhl.poplachu 17:59/ výjezd 18:01/na místě 18:10/ odjezd na základnu 00:49/ na základně 1:42/ v pohotovosti 1:42
Návrat na základnu bez zranění zasahujících hasičů.

09.07.2023

Na základě opětovného vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk dne 9.7.2023 v 11:14h jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) a OA Škoda (HDO 326) k dohašení vyváženého sena z již výše zmíněného seníku.
Cesta k MU byla bez komplikací, venkovní teplota okolo 27°C a mírný vítr.
Provedeným průzkumem na MU zjištěno, že stále zasahuje HS Staňkov a na místo dojíždí i další jednotky.
Dle pokynu VZ nprap. Jana Zuba jednotka prováděla rozhrnování a dohašování vyvezeného sena pomocí jednoho ,,C” proudu se smáčedlem (dodáno HZS Plk).
V průběhu zásahu byla část jednotky s CAS 32 (1+1) odeslána KOPIS na požár pole do obce Malý Malahov (událost č. 373619032) a zbytek jednotky dále prováděl dohašování vyváženého sena.
Po návratu z události č. 373619032 jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody do CAS 30 HZS HS Staňkov.
Po vyvezení seníku bylo rozhodnuto o použití pěnidla ve formě smáčedla od CAS 3O HZS HS Staňkov z externího zdroje. Jednotka prováděla dohašování uvnitř budovy ve spolupráci s ostatními JPO.
Po nahlášené likvidaci a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
V průběhu zásahu došlo k tržení zásahových kalhot (FR3 FireShark – 3cm trhlina nad pravou boční kapsou) o kovové zařízení seníku – nahlášeno VZ.
Událost se obešla beze škod na MPT, VPPO a bez zranění zasahujících hasičů.
Kyvadlová doprava – 4x CAS – Celkem 32.800l, 2Km
časová osa události dne 9.7.2023
Vyhl. poplachu 11:14 / Výjezd jed. 11:17 / Příjezd na MU 11:27 / odjezd na základnu 16:57 / na základně 17:12 / V pohotovosti 17:12

Tags:

Napsat komentář