Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK – technická pomoc odstranění obtížného hmyzu Holýšov, ulice Sokolovská – jednotka vyjela s vozem CAS24 T-815 (HDO 321). Po provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno, že roj se nachází na pozemku školní zahrady, kde je víceúčelové hřiště, ve výšce cca 1m. Na hřišti si hrají děti, proto se VZ rozhodl na MU povolat včelaře, který provede odchycení včelího roje. Včelař na MU provedl odchycení dvou rojů, jednotka následně provedla postřik míst, kde se roje nacházely. Po úklidu věcí a předání MU správci hřiště, se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez zranění zasahujících hasičů a závad na technice.

Tags:

Napsat komentář