Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

30.04.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, STAVĚNÍ MÁJE, HOLÝŠOV

Na základě žádosti starostky města Holýšova paní Burianové Aleny, vyjela jednotka ve městě Holýšov, náměstí Na Výhledech k postavení máje.Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka postavení Máje…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

29.04.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, MYTÍ KOMUNIKACE, HOLÝŠOV

Na základě žádosti města Holýšov a domluvě s branch managerem p. H. J. (zástupce fy.NAZAR INVEST s.r.o.), vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k postavení Máje…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

17.04.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, Školení požárních hlídek, Ohůčov

Na základě žádosti p. Prchala (vedoucí personálního oddělení) firmy ZF Staňkov s.r.o., o proškolení požární hlídky práce a použití hasicích přístrojů při vzniku mimořádné události. Školení provedl člen jednotky Holýšov,…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

01.04.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DOVOZ VODY RYBÁŘŮM, HOLÝŠOV

Na základě žádosti ČRS z.s. MO Holýšov, Americká 516, Holýšov, zastoupené hospodářem p. J. T., vyjela jednotka s vozidlem CAS 32 T-815 (HDO 322) k doplnění vody u rybníku Střelnice….

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

18.02.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DODÁVKA VODY, HOLÝŠOV

Na základě telefonické žádosti zástupce firmy Final Kom s.r.o. jednotka vyjela k poskytnutí technické pomoci – dodávka vody do podzemní nádrže ve městě Holýšov, ul. Školní (nově budovaný volnočasový areál)…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2023

01.01.2023 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, ASISTENCE PŘI OHŇOSTROJI, HOLÝŠOV

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostkou Alenou Burianovou, jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), CAS 32 (HDO 322) k požární asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2022

24.11.2022 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DODÁVKA VODY DO ČOV, HOLÝŠOV

Na základě žádosti místostarosty města Holýšov panem Mgr. L.S. vyjela jednotka s vozem CAS 32 T-815 6×6 (HDO 322) k doplnění vody do opravované ČOV v ulici Kasárenská v Průmyslové…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2022

14.11.2022 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, ODCHYT PSA, HOLÝŠOV

Na základě žádosti tajemnice města Holýšov pí. J.Š., jednotka vyjela s vozidlem DA Ford Transit (HDO326), k odchytu psa do ulice Kasárenská.Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu se na…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2022

27.10.2022 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DODÁVKA VODY, HOLÝŠOV

Na základě žádosti p. M. V. z firmy JKV Zednictví, vyjela jednotka s CAS32 T815 6×6(HDO322). Do průmyslové zóny II bývalá kasárna Holýšov, k doplnění vody do podzemní nádrže, po…