Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

28.08.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, Asistence při koncertu Kryštof, Holýšov

Na základě žádosti fy. Westmusic s.r.o., Pražská 39, 301 00 Plzeň, zastoupená p. Mgr. Štengl Filip, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k zajištění požární asistence na…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

24.7 2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, Asistence Divokej Bill, Pekelný ostrov, Holýšov

Na základě žádosti fy. Westmusic s.r.o., Pražská 39, 301 00 Plzeň, zastoupená p. Mgr. Štengl Filip, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k zajištění požární asistence na…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

17.07.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, ASISTENCE NA SRAZU AUT, HOLÝŠOV

Na základě žádosti pořadatele p. J.S., jednotka zajišťovala požární asistenci při srazu Amerických vozidel na Hollywood US Cars na Pekelném Ostrově ve městě Holýšov, ulice Mlýnská.Jednotka po dobu této akce…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

16.07.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, ASISTENCE NA SRAZU AUT, HOLÝŠOV

Na základě žádosti pořadatele p. J.S., jednotka zajišťovala požární asistenci při srazu Amerických vozidel na Hollywood US Cars na Pekelném Ostrově ve městě Holýšov, ulice Mlýnská.Jednotka po dobu této akce…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

10.07.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DOVOZ VODY NA DĚTSKÝ TÁBOR, MEZHOLEZY

Na základě žádosti, Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s., oddíl Holýšov, Husova 413, Holýšov, zastoupené vedoucím oddílu p. Hladíkem Drahošem, vyjela jednotka k doplnění vody na…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

01.-03.07.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO ZOČ SDH, ASISTENCE PEKELNÝ OSTROV, HOLÝŠOV

Na základě žádosti fy. Westmusic s.r.o., Pražská 39, 301 00 Plzeň, zastoupená p. Mgr. Š. F. , jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a OA Škoda Roomster…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

24.06.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, dodávka vody do IBC kontejnerů, Holýšov

Na základě žádosti ředitele Kulturního a informačního střediska Holýšov, vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k doplnění vody do  4ks IBC kontejnerů za Městské kulturní středisko Holýšov…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

21.06.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DOVOZ VODY, HOLÝŠOV

Na základě žádosti XXX, byla provedena dodávka vody do studně do zahrádkářské kolonie na Husově třídě. Jednotka provedla doplnění vody z CAS 32 Tatra 815(HDO 322) pomocí jednoduchého proudu C….

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

18.06.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, DOVOZ VODY DO STUDNY, HOLÝŠOV

Na základě žádosti XXX, byla provedena dodávka vody do studní. Jednotka provedla doplnění vody z CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321)pomocí jednoduchého proudu C. Po napuštění studny jednotka provedla doplnění…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

06.06.2021 JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, ASISTENCE RALLYE, KDYNĚ

Jednotka asistovala, při automobilových závodech do vrchu Koráb s vozem RZA Opel Campo (HDO 323) . Po příjezdu na MU, a provedeném průzkumu. Jednotka kontaktovala vedoucího tratě a po domluvě…