Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Holýšova

 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III/1, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (min. 1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

členové jednotky tuto službu v jednotce vykonávají zcela dobrovolně. Zákon nám ukládá povinnost, vyjet ze své hasičské zbrojnice od vyhlášení poplachu nejdéle do 10 minut.

Jednotka je k událostem svolávána přes krajské operační a informační středisko Plzeňského kraje (KOPIS Pk) pomocí sirény a softwaru FIREPORT (https://www.fireport.cz/), který nám zašle výjezdovou SMS zprávu, spustí aplikaci FIREPORT, případně zavolá na mobilní telefon, ovládá jednotlivé prvky v hasičské zbrojnici (zvedne závoru, odblokuje elektronické zabezpečení hasičské zbrojnice). V hasičské zbrojnici hlásí z reproduktorů, o jaký typ události se jedná a kde, které vozidlo je určeno k provedení zásahu, vytiskne z výjezdové tiskárny příkaz k jízdě. Na panelu v šatně ukáže trasu k místu události, členové výjezdové jednotky, kteří se zásahu zúčastní a kteří ne (členové musí toto potvrdit ve svém mobilním telefonu při vyhlášení poplachu) a dále další jednotky, které jsou na místo vyslány.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Holýšova je předurčena pro všechny druhy zásahů: Požáry, dopravní nehody, vnikání do uzavřených prostor, práce na vodě, úniky nebezpečných látek, likvidace obtížného hmyzu, práce s motorovou pilou a další jiné.

Jednotka má v průměru 115 událostí ročně. Nejčastějšími typy výjezdů jsou technické zásahy (popadané stromy, likvidace hmyzu, otevírání uzavřených prostor).

Dále se zúčastňujeme nejrůznějších ukázek (oslavy výročí okolních sborů, ukázky v mateřských školách), taktických a prověřovacích cvičení pořádaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, asistencí (dodávka vody při výlovu rybářům, asistence při rockovém festivalu Pekelný Ostrov, asistence v okolních firmách při pořádání nejrůznějších akcí) a prací pro město (odchyt zvířat, zalévání zeleně apod.)

Členové jednotky se pravidelně školí po teoretické, tak praktické stránce každé pondělí od 17 hodin v hasičské zbrojnici. Strojníci/řidiči provádí jednou měsíčně kondiční jízdy s vozidly, pokud vozidlo neřídili daný měsíc k výjezdu. Praktické výcviky se pak provádí vždy v sobotu.

Údržbu své výstroje si provádí individuálně každý člen sám dle své potřeby.

Po výjezdu a návratu na hasičskou zbrojnici se vždy provádí údržba vozidla, použitých prostředků při zásahu, osobních ochranných prostředků a případně doplnění či výměna zdravotního materiálu.