Vyhlašování poplachu JSDH Holýšov se provádí dvěma způsoby.

 

  • Siréna

 

  • Fireport

Vyhlašování poplachu pomocí sirény

Sirénu spouští Krajské Operační Informační Středisko (KOPIS) na základě tísňové výzvy a vyžádání místní jednotky k události.

Siréna může vydávat 3 různé tóny ->

 

  • Zkouška sirén (pravidelně slyšíme každou první středu v měsíci. Jedná se o nepřerušovaný tón v délce 140 vteřin a po doznění nás upozorní hlas, že se jedná o Zkoušku sirén)
  • Požární poplach ( je svolána jednotka místního hasičského sboru k nějaké události např. požár, dopravní nehoda. Jedná se o přerušovaný signál, který trvá po dobu jedné minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund opět trvalý tón))
  • Všeobecná výstraha (Tento signál slouží k okamžitému varování obyvatelstva při hrozícím či nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které ohrožují životy a zdraví občanů, jejich majetek nebo životní prostředí. Všeobecná výstraha může zaznít v kteroukoli denní i noční dobu. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.)

 

Na videu si můžete poslechnou, jak zní vyhlášení poplachu pro jednotku požární ochrany.

Vyhlašování poplachu pomocí systému Fireport

Systém Fireport byl do naší zbrojnice pořízen teprve nedávno, ale už při jeho instalaci měli členové jednotky možnost tento systém vyzkoušet hned naostro.

Tento systém přijímá informaci z KOPIS, kde vyhlašují poplach. Systém po přijetí zprávy, vyhlásí poplach celé jednotce, otevře závoru před naší zbrojnicí, odblokuje elektronické zabezpečení hasičárny, na panelu v šatně se zobrazí informace o zásahu, tj. o co jde (požár, dopravní nehoda…), technika, která vyjíždí, mapu od zbrojnice až k místu události a zobrazí, kteří členové potvrdili zásah a kteří ho odmítli. Dále se vytiskne příkaz k zásahu, s podrobnou mapou pro velitele vozu a z reproduktorů nám Fireport hlásí důležité informace k zásahu (typ, technika).

Po obdržení zprávy o zásahu vyhlásí Fireport zásah celé jednotce našeho sboru. Členům jednotky přijde SMS a informace do aplikace, kde každý vidí, co se děje, kam se jede, co jede za techniku od nás, ale i jiných jednotek a také vidí, který člen potvrdil zásah a který odmítnul. Členi, kteří zásah nepotvrdí přes aplikaci začne po uplynutí 10 vteřin Fireport volat. Sděluje informace, které přišli v SMS a vyžádá člena, aby zásah potvrdil, či odmítnul.

 

Na videu níže se můžete podívat, jak systém funguje.