Hasičská zbrojnice

Postavena v letech 1984 – 1987

1984

Zahájena stavba hasičské zbrojnice

1987

Slavnostně otevřena hasičská zbrojnice

První zmínka pochází z dob, kdy zde hasiči ještě nebyli organizováni ve sboru. Dne 14. listopadu 1863 byla postavena hasičská kolna za domkem obecního pastýře. Pořizovací cena činila 24 florénů. Další zápis je o zrušení a přestěhování této stavby. 22. října 1877 byl pro učitele převezen dřevník, který dříve sloužil jako hasičárna. Kde měli hasiči uschovanou techniku a nářadí v letech 1903 – 1927, se nepodařilo zjistit. Řádnou hasičskou zbrojnici nechala obec postavit až v roce 1928, v místech dnešního areálu zdravotního střediska. Tato budova sloužila hasičům až do roku 1987, kdy byla postavená nová zbrojnice. Ještě několik let potom byla tato zbrojnice využívaná jako garáže místním mysliveckým sdružením. Ale v roce 1997 musela tato budova ustoupit rozšiřujícímu se zdravotnímu středisku. Byla zbourána a zbyly po ní jen vzpomínky a pár fotografií.

            Další hasičskou zbrojnicí se stala stodola za mostem mezi čp. 90 a čp. 168. Sloužila od roku 1943 nově vzniklému českému hasičskému družstvu a svoji funkci plnila až do roku 1962. V tomto roce byla hasiči postavená vytápěná garáž za radnicí pro novou cisternu. Ve starých zbrojnicích se netopilo a hrozilo, že by voda v cisterně v zimě zmrzla. Někdy koncem roku 1962 byla zbrojnice za mostem předána Technickým službám města, které je pak využívaly jako garáže. V současné době je tato budova přestavována novým majitelem pro firemní účely.

            Situace, kdy hasiči pro svá vozidla využívali původní zbrojnici a garáž u radnice, přinášela nemalé problémy. Při vyhlášení poplachu jedni hasiči běželi tam a druzí na druhou stranu. To trvalo až do roku 1987, kdy byla otevřena nová zbrojnice.

            Zápisy o potřebě nové hasičské zbrojnice se objevují již v roce 1969, ale trvalo to ještě dalších 14 let, než bylo žádosti hasičů vyhověno, aby v roce 1984 mohla výstavba nové požární zbrojnice začít. Po několika návrzích se našlo pro tuto budovu místo po domě čp. 64, který byl zbourán v roce 1980. Tehdy byla stavba zbrojnice realizována formou akce „Z“. Vytvořená hodnota činila 2 mil. Kč, při nákladech 1,4 mil. Kč. Bylo odpracováno 35 000 brigádnických hodin, z toho 10 000 zdarma. Na vytvoření tohoto díla se podílely kromě několika podniků i členové společenských organizací našeho města a nemalá pomoc přišla i od členů SDH Dolní Kamenice. Tehdejší tisk vyzdvihl holýšovské hasiče Žáka O., Říčku B., Pavlíka Z., Chloupka J., Zavadila J., Lorence M., Holubjaka Š. a Heriana O., kteří se největší měrou podíleli na výstavbě. Konečně se tedy hasiči dočkali důstojného stánku pro svoji ušlechtilou činnost. V roce 1996 byla provedena plynofikace kotelny ve zbrojnici. V současné době byl dostavěn přístavek, který bude sloužit jako místnost pro chemicko-technickou službu.