Na základě žádosti přes RDST KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k záchraně osoby ve městě Holýšov, ulice Horní, kde se měla starší osoba nebezpečně vyklánět z okna.
Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje PČR OO Holýšov a žádá o otevření zamčeného bytu. Dále bylo zjištěno, že osoba s podivným chováním nemá žádné sebepoškozující úmysly, ale nemůže najít klíč od bytu a souhlasí s otevřením bytu od JPO.
V rámci šetrnosti bylo VJ rozhodnuto o vstupu do bytu v 2.NP přes otevřené okno pomocí nastavovacích žebříků. Po vstupu do bytu oknem byla paní prohlédnuta po zdravotní stránce a nejevila žádné známky poranění či nevolnosti. Společně s příslušníkem HZS Pk bylo provedeno hledání klíče od bytu, který byl poté nalezen v kuchyňské rukavici zavěšené za dveřmi v kuchyni. Po odemčení vstupních dveří bytu, byla paní předána do péče ZZS Pk a MU bylo předáno PČR OO Holýšov.
Po skončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář