Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě dvou osobních vozidel ve městě Staňkov, Nám. T. G. Masaryka x Soukenická.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:
– Na MU ZZS Pk, která má ve své péči dvě zraněné osoby z OA Škoda Fabia.
– Na MU Velitel PS Staňkov
– Dva OA (Škoda Fabia – poškozený levý bok vozidla a Mercedes Benz 190 – poškozená přední část)
– Únik nafty z vozidla Mercedes Benz
Jednotka provedla protipožární opatření na MU za použití práškového PHP a provedla odpojení AKB u obou vozidel. Dále jednotka provedla zachytávání vytékající nafty z vozu Mercedes do odkapové vaničky a provizorně ucpala trubičku ze které palivo vytékalo. Dále byl proveden posyp komunikace sorbentem a po zdokumentování nehody policií jednotka provedla odtlačení vozidel mimo křižovatku a úklid komunikace od fragmentů vozidel a sorbentu.
Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyna VZ.
Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

Tags:

Napsat komentář