Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odčerpání vody ze sklepa bytového domu ve městě Holýšov, ULICE Americká.
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že ve sklepním prostoru o rozměrech 3x3m se nachází voda asi do výše 3cm. Důvodem zaplavení je ucpaný odtokový kanál před venkovním vchodem do sklepa.
Jednotka se pokusila kanálek pročistit jedním ,,C” proudem, ale neúspěšně. Bylo tedy nasazeno el. kalové čerpadlo, které bylo vloženo do vpusti kanálu a voda ze sklepních prostor byla košťaty nametena k čerpadlu a tím bylo provedeno odčerpání nežádoucí vody.
Zástupce SVJ, paní T , byla seznámena s nefunkčností kanálku.
Během zásahu nedošlo ke škodám na vybavení ani ke zranění zasahujících.

Tags:

Napsat komentář