Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k odstranění padlého stromu na komunikaci I/26 ve směru na obec Stod.

Místo zásahu se nacházelo přibližně 1 Km od obce Holýšov, směrem na obec Stod, na levé straně komunikace I/26.

  • Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o strom o průměru cca. 30 cm a délky cca. 5 metrů, který byl již částečně odklizen mimo vozovku.
  • Jednotka provedla plné odstranění stromu z vozovky a poté provedla úklid vozovky od zbytků stromu.
  • Na žádost KOPIS provedla jednotka průzkum celé trasy z obce Holýšov do obce Stod, cestou zpět provedla jednotka průzkum i na vozovce směrem do obce Střelice.
  • Tento průzkum neodhalil žádný další překážky na komunikacích, proto se jednotka vrátila zpět na základnu.

Během zásahu nedošlo ke škodám na technice ani k újmě na zdraví zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář