Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku oleje do městské části Holýšov – Nový dvůr.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno, že se nejedná o únik oleje, ale o asfaltovou emulzi po opravě komunikace.
Po příjezdu HZS Plk HS Staňkov byly informace předány jejímu veliteli, který potvrdil zjištěné skutečnosti.
Další zásah jednotky na MU nebyl potřeba.
Během zásahu nedošlo ke škodám na MPT, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář