Sbor dobrovolných hasičů Holýšov (SDH Holýšov) letos slaví 120. výročí od založení místního hasičské sboru. SDH Holýšov byl oficiálně založen roku 1903, ale zmínky o fungovaní hasičů pochází už z 19. století. Sbor byl původně založen jako německý hasičský sbor a má velmi bohatou historii. První stříkačku taženou koňmi získal sbor v roce 1904 a v roce 1927 byla pořízena první nová motorová stříkačka. Výrazným mezníkem se stal rok 1931, kdy SDH Holýšov získal hasičské vozidlo Chevrolet Universal LR, které slouží holýšovským hasičům dodnes. Po II. světové válce byl znovu obnoven hasičský sbor a významně se začal rozšiřovat. V roce 1962 získal sbor novou cisternovou stříkačku CAS 16 ŠKODA-706. Za hasičský sbor soutěžila družstva žáků i mužů v hasičském sportu. V roce 1987 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, kterou sbor velmi potřeboval. První zmínky o potřebě nové hasičské zbrojnice pro holýšovské hasiče pochází již z roku 1969. V současné době SDH Holýšov pořádá dětskou soutěž Memoriál Jindřicha Zavadila, Den s hasiči za KD Holýšov a jiné kulturní a společenské akce. Zároveň se jako sbor dobrovolných hasičů musíme pochlubit naším členem a zároveň reprezentantem České republiky v požárním sportu panem Davidem Dopirákem, který několikrát reprezentoval ČR na mistrovství světa v požárním sportu a doma má nejcennější kovy z těchto soutěží. Nesmíme opomenou výjezdovou jednotku SDH Holýšov, která je rovněž velmi důležitou bezpečnostní složkou města Holýšova. Jednotka zastřešuje ochranu obyvatel a je připravena pomoci kdykoliv. Jsme pyšní na to, že jednotka SDH Holýšov se se svojí výbavou a zkušenostmi, které pramení z pravidelných školení, kurzů a výcviků může rovnat profesionálním jednotkám Hasičské záchranného sboru České republiky.

10. června uspořádal SDH Holýšov oslavy 120. výročí založení SDH Holýšov. Součástí oslav byl slavnostní průvod městem Holýšov. V čele průvodu jste mohli spatřit prapor SDH Holýšov a jeho čestnou stráž, následovala kapela, která vyhrávala známe dechové písně, které neodmyslitelně patří ke slavnostním průvodům. Následovali členové holýšovských hasičů, mladí hasiči Holýšov, pozvaní hosté, kamarádi hasiči z partnerského města Kümmersbruck, kteří přijeli rovněž se svým historickým praporem. Do průvodu se svým praporem přijeli i hasiči ze Stoda, Horšovského Týna a Vrčeně. Průvod ukončoval historický vůz Chevrolet Universal LR, který vezl zasloužilé hasiče SDH Holýšov. Musíme říct, že bylo velmi krásné a dojemné vidět, že i občané našeho města Holýšov se přidali ke slavnostnímu průvodu a prošli s námi značnou část celé trasy a samozřejmě bylo potěšitelné vidět i občany, kteří si průvod natáčeli z oken svých domů. Po slavnostním průvodu následoval slavnostní nástup, při kterém byla líčena celá historie sboru a slovo dostali i naši vzácní hosté. Součástí nástupu bylo připnutí stuh na prapor SDH Holýšov. Sbor hasičů získal svůj prapor s několika stuhami v roce 2003. Prapor je jedna z nejvzácnějších věcí, co sbor může vlastnit. Stuhy, které jsou postupně k praporu dodávány zvyšují jeho vážnost a tvoří krásnou výzdobu v klubovně hasičské zbrojnice. SDH Holýšov dostal stuhu ke 120. výročí založení SDH Holýšov a za spolupráci při pandemii Covid-19. Předání stuh se zhostila starostka města Holýšova paní Alena Burianová. Následovalo předání nejvyššího vyznamenání pro SDH Holýšov a to Řád sv. Floriána, který jen dokazuje, jak moc jsou holýšovští hasiči aktivní ve své činnosti. Vyznamenání obdrželi i členové SDH Holýšov, a to např. za členství, za příkladnou práci nebo čestné uznání… Medaili obdržel i hasičský sbor z Kümmersbrucku, a to za mezinárodní spolupráci. Součástí nástupu byla i vzpomínka na naše kamarády, kteří s námi už nemohly oslavit toto významné výročí, a proto jsme jim položili věnec na holýšovském hřbitově.

Po celé odpoledne probíhala výstava techniky výjezdové jednotky SDH Holýšov a pozvaných jednotek požární ochrany z Plzeňského kraje. Nechyběla ani historická technika, kterou ukázali např. hasiči z SDH Vrčeň a součástí ukázky bylo i představení, které si secvičili. Diváci si mohli prohlédnout i výstavku s kronikami, starými fotografiemi, dobovými uniformami v prostorách hasičské zbrojnice.

Následovala ukázka ve slaňování, kterou samozřejmě zajistili holýšovští hasiči. Během ukázky došlo i na ukázku výjezdu. Kromě toho, že diváci mohli vidět výjezd profesionální jednotky ze Staňkova, která na oslavách představovala svoji techniku, tak mohli vidět výjezd i holýšovských hasičů, kteří byli povoláni o pár minut déle na jinou událost. Jak je vidět i na takové akci, jako jsou oslavy 120 let, musí být hasiči pořád připraveni pomoci druhým.

Velikým lákadlem byla ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla. Tato ukázka probíhala jako opravdový zásah s příjezdem jednotky na místo události, s průzkumem místa události, ošetřením zraněné osoby a došlo i na stříhání plechů, kdy hasiči museli odstřihnout střechu, aby mohli osobu transportovat ven z vozidla. Všichni účinkující sklidili za svůj výkon veliký potlesk.

Jak už bývá zvykem oslavy musí také někdy končit, abychom potěšili všechny věkové kategorie najednou, tak byl plán jasný. Udělat pěnu! Tak jako končí den s hasiči za kulturním domem v Holýšově, tak i oslavy 120. výročí založení SDH Holýšov skončily položením pěny před budovu hasičské zbrojnice. A opravdu se nemýlím, když říkám pro všechny věkové kategorie, protože do pěny se vrhli jak děti, tak dospělí a všichni měli úsměv na tváři.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hostům, všem občanům města Holýšov a divákům, že si přišli užít sobotní den s holýšovskými hasiči a společně s nimi oslavili 120. výročí založení SDH Holýšov. Udržování kulturního života je velmi důležité pro nás, ale i pro budoucí generace.

Vojtěch Hrubant

člen SDH Holýšov

Foto: Martin Wabnegger, Martin Růžek

Napsat komentář