Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě osobního automobilu za Obcí Ohůčov – odbočka Staňkov.
Při příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu OA a NA, přičemž OA je mimo vozovku v pozici na střeše. Na místě již zasahuje HS Staňkov.
Jednotka vykonávala předlékařskou pomoc u cestujících z OA, kteří byli mimo vozidlo a komunikují. Ženě (spolucestující) byl nasazen krční límec a krytí tržné rány na dolní končetině. Po příjezdu ZZS Plk byly předány informace o stavu cestujících.
Dále byl umístěn PHP práškový do blízkosti vozidla jako protipožární zajištění.
Část jednotky prováděla odklonění dopravy v obci Ohůčov na objízdnou trasu až do doby zprůjezdnění alespoň jednoho pruhu.
Po zdokumentování nehody PČR jednotka provedla úklid vozovky od fragmentů vozidel.
Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.
Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zásah se obešel beze škod na MPT, VPPO a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář