Na základě vyhlášení poplach KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k hlášenému požáru s technikou CAS 32 (HDO 322) do přesně neurčeného prostoru u železniční trati, mezi obcemi Ohučov a Staňkov.
Jednotka přijela do obce Ohučov, kde již zasahovala jednotka JSDH Staňkov.
Společně s velitelem JSDH Staňkov, byl proveden průzkum okolí, přičemž nebyl zpozorován žádný požár.
Mezitím jednotka HS Staňkov společně s oznamovatelkou prováděla průzkum z druhé strany řeky.
Jednotka HS Staňkov průzkumem zjistila, že se jedná o neohlášené pálení na soukromém pozemku v prostoru strážního domku u železniční trati, mezi obcemi Ohučov a Staňkov.
Jelikož pálení bylo protipožárně zabezpečeno majiteli pozemku, byla událost přehodnocena na planý poplach a jednotka JSDH Holýšov se vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář