Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru komínového tělěsa ve městě Holýšov, ul. Na Radosti.
Provedeným průzkumem MU bylo zjištěno:
– Na MU již HS Staňkov
– požár komínového tělesa
– teploty stěn v bytech, kterými komín prochází jsou v rozmezí 100°C – 200°C
– Majitelé (ohlašovatel) na MU – spolupracují – dodán protokol o kontrole spalinové cesty.
Jednotka prováděla společně JPO HS Staňkov hašení komínu pomocí PHP Práškových a písku z AZ 3O (PDO 134). Hašení se ukázalo jako neúčinné, jelikož komín byl zřejmě ucpaný. Po uvolnění spalinové cesty pomocí prutů z výbavy HZS jednotka dovezla 70kg písku se štěrkem, kterým byl komín prosypán. Další členové jednotky prováděli vybírání a vynášení sazí a použitého hasiva z vybíracího otvoru komínu za použití dýchací techniky.
V průběhu zásahu bylo prováděno neustálé měření termokamerou.
Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.
Po předání MU majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nedošlo ke škodám na MPT, VPPO a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář