Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozidly CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k zahoření stupaček v panelovém domě ve městě Holýšov, ulice PMV.

Po příjezdu na MU čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěno, že se jedná o žhnutí ve stupačkách panelového domu v bytě ve 4. N.P. na sociálním zařízení. Jednotka provedla natažení dopravního vedení s rozdělovačem před budovu a rozvinutí jednoho útočného proudu C. Dále připraven hasící přístroj CO2. Ve stupačkách bylo spozorováno žhnutí a jiskření. Pomocí termokamery bylo naměřeno v místě žhnutí >150°C. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ byla na místo zásahu povolána další technika Škoda Roomster (HDO 326) se štěrbinovou kamerou. Zjištěno, že opravdu dochází ke zkratu a tím ke žhnutí kovové konstrukce ve stupačkách. Dalším postupem se provádělo jednotlivé odpojení bytových jednotek od elektrického proudu a tím bylo zjištěno přepětí elektroinstalace v bytové jednotce ve 3. N.P.. V tomto bytě ponechán odpojen jistič el. zásuvek. Na místo se dostavil ředitel Městského a bytového střediska p. Ing. Cendelín Jan. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Tags:

Napsat komentář