Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a OA Škoda Roomster (HDO 326) k požáru rodinného domu do obce Neuměř.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o požár v podkroví rodinného domu. Jednotka přijíždí současně s HZS PS Staňkov. Elektřina v budově vypnuta majitelem objektu, který je mimo objekt. Další osoby se uvnitř nenachází. Jednotka po domluvě s VZ utvořila útočné vedení od rozdělovače do budovy. V budově zjištěno, že je kompletně požárem zasažen půdní prostor a dřevěné schodiště vedoucí do půdního prostoru. Provedeno uhašení schodiště a proveden útok do půdního prostoru dvěma členy. Zde krátce po vstupu došlo k popálení člena JSDH Holýšov. Druhý člen pomohl zraněného vyvést mimo budovu, kde byl zraněný vysvléknut z OOPP a předán do péče ZZS, která byla na místě. Zraněný člen odvezen ZZS k dalšímu ošetření do Stodské nemocnice, odkud byl propuštěn do domácího léčení. Nadále se jednotka podílela na likvidaci požáru půdního prostoru. Od CAS 24 Tatra Terrno bylo provedeno nasvícení MU. Po domluvě s VZ, byla pak CAS 24 Tatra Terrno odeslána do Holýšova, k podzemnímu hydrantu do ulice Tovární pro čistou vodu. Následně byla touto vodou zásobována technika PLHA MB Atego (PPM 119) pro zařízení COBRA. Po likvidaci požáru jednotka prováděla rozebírání střešní konstrukce, dohašení skrytých ohnisek pomocí termokamery JSDH Holýšov, spolupracovala při vyklizení dřevotřískových desek a zateplovací vaty.
Po předání místa zásahu a domluvě s VZ, se jednotka vrací na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice.

Tags:

Napsat komentář