Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka k odstranění stromu na železniční trati č. 180, kde vlak stojí před stromem.
První družstvo s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) přejela od události z areálu bývalých kasáren (Průmyslová zóna II) a druhé družstvo s RZA Opel Campo (HDO 323) z hasičské zbrojnice.
Jednotka přejela k železničnímu přejezdu P615, odkud se telefonicky spojila se spojařem OIS HZS SŽ, který nám upřesnil přibližné místo události. Jednotka se vybavila MP Husqvarna, zdravotnickým batohem a vydala se pěšky po kolejovém svršku k místu události. Po příchodu na MU průzkumem zjištěno: Jedná se o padlý vzrostlý smrk přes kolejový svršek na trati č. 180, žkm. 140,6, vlak RegioShark, který pokračuje směr Domažlice. Vlak zastavil od stromu cca 50 metrů. Dle strojvedoucího, ve vlaku není nikdo zraněný. Ve vlaku cestuje 25 osob, dva strojvedoucí a jeden vlakvedoucí. Jednotka provedla rozřezání stromu a úklid kolejového svršku. Vlak mohl pokračovat v jízdě. Jednotka provedla doprovod vlakové soupravě do žst. Holýšov, kde bylo zprovoznění trati nahlášeno výpravčímu žst. Holýšov. Dále telefonicky ohlášeno i OIS HZS SŽ.
Odtud jednotka s oběmi družstvy pokračuje k likvidaci popadaných stromů do areálu bývalých kasáren (Průmyslová zóna II). Zde jednotka provedla rozřezání celkem 5ks popadaných smrků pomocí MP Husqvarna.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář