Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322)k požáru lesního porostu u obce Blížejov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

  • rozsáhlý požár lesního porostu
  • na MU již zasahuje několik JPO
  • kořenové šíření požáru

Jednotka po příjezdu a provedeném průzkumu provedla vystřídání hasičů na jednom z několika vytvořených proudů a za použití izolačních dýchacích přístrojů prováděla hašení.
Dále bylo provedeno:

  • Kyvadlová doprava vody CAS 32 – 5x 8200l (52Km)
  • pokácení prohořelého stromu, který hrozil pádem na zasahující hasiče
  • velitel jednotky řídil činnost v určeném úseku velitelem zásahu, kde dohlížel na hasební práce a pravidelné střídání hasičů na útočných proudech.

Vzhledem k nedostupnosti požáru v ,,omladí” lesa, byl na MU povolán vrtulník a také další družstvo JPO Holýšov s CAS 24 (HDO 321), které provádělo plnění bambivaku a kyvadlovou dopravu vody (13200l, 19Km) do CAS na místě plnění.

Vzhledem k vyhlášenému stupni poplachu, zůstalo další družstvo 1+1 na zbrojnici Holýšov v pohotovosti s RZA (HDO 323) – oznámeno na KOPIS HZS Pk.
Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ.
Po lokalizaci požáru a poradě velitelů zasahujících jednotek jsme byli odesláni zpět na základnu.

Doplnění obou CAS bylo provedeno ve městě Holýšov, ul. Tovární z podzemního hydrantu – celkem 11600l vody.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář