Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru travního porostu u železniční tratě č. 180, ve městě Holýšov, ve směru na Plzeň.

PRŮZKUM:
– S jednotkou v kontaktu výpravčí železniční stanice Holýšov, který upřesnil MU.
– Jedná se o požár železniční meze mezi kolejemi, trať č. 180, žkm. 142,4, v blízkosti železniční stanice Holýšov.
– Požár o rozloze cca 50×1 metr podél kolejiště.

ZÁSAH:
– Likvidace požáru pomocí jednoho proudu “C”.
– Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, velení na MU předáno jejímu veliteli.
– Po likvidaci požáru a domluvě s VZ domluveno, že jednotka vyčká na MU do příjezdu jednotky HZS SŽ Plzeň.
– Po příjezdu jednotky HZS SŽ Plzeň, předáno MU veliteli směny, kterému byli předány veškeré informace.
– Pravděpodobná příčina požáru je jízda parního vlaku.
– Jednotka se po předání MU vrací na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář