Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k možnému úniku plynu do ulice Ruská ve městě Holýšov. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) v počtu 1+5.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno, že zde již zasahuje PČR OO Holýšov a že okna bytu (2NP, vlevo) jsou otevřená a je uzavřený přívod plynu do bytu.
Vstup do bytu byl proveden se zapnutým multidetektorem GasAlert micro X3 a v koupelně bytu, kde je umístěný plynový kondenzační kotel, bylo provedeno měření koncentrace plynu pomocí detektoru plynu Wohler GS 300. Nebyla naměřena žádná koncentrace zemního plynu ani při otevření plynového přívodu do bytové jednotky ani při běhu kotle.
Byl uzavřen přívod plynu do kotle a majitelka byla poučena VZ o dalším postupu.
Jednotka spolupracovala s JPO HZS Pk HS Staňkov. Naměřené hodnoty JPO JSDH Holýšov se shodovali s JPO HZS Staňkov.
Zásah se obešel beze škod na MPT, VPPO a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář