Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku ropného produktu na silnici I/26 u holýšovského hřbitova.
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že únik se nachází v jízdním pruhu směr Plzeň od holýšovského hřbitova až k poště ve městě Holýšov (komunikace 1852). Dojezd na MU společně s jednotkou HZS. Zjištěné informace o délce úniku byly předány VZ.
Jednotka prováděla společně s JPO HZS Pk HS Staňkov posyp uniklé látky (motorová nafta) v celé délce úniku pomocí sorbentu absodan a posypových vozíků.
Při zásahu bylo spotřebováno 30Kg sorbentu (3x balení).
Během zásahu nedošlo ke škodě na MPT, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář