Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k technické pomoci – odstranění obtížného hmyzu do ulice Sokolovská 452, Holýšov.
Provedeným průzkumem na MU bylo zjištěno, že roj se nachází na pozemku školní zahrady v tůji ve výšce cca 3m nad zemí v blízkosti chodníku a dětského hřiště.
Jednotka sestavila dva díly nastavovacího žebříku a pomocí motorového vysavače roj zlikvidovala. Poté jednotka provedla postřik místa, kde se roj nacházel prostředkem Bandit.
Po sklizení výbavy se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nedošlo ke škodám na MPT, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář