Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Plk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu na adrese Jiráskova 108, Holýšov.
Průzkumem zjištěno, že adresa MU je Tovární 108, Holýšov. Dle oznamovatele se měl nacházet včelí roj na kanálové vpusti, který odlétl před příjezdem JPO.
Jednotka na MU nemusela zasahovat.

Během zásahu nedošlo ke škodám na MPT, VPPO ani ke zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář