Na základě žádosti Junák – český skaut, oddíl Volný národ, z. s. číslo oddílu: 321.03.001 vyjela jednotka s vozidlem CAS 32 T-815 (HDO 322) do obce Mezholezy na dodávku vody. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že:

  • zástupci oddílu jsou na MU
  • jednotka bude dodávat vodu do IBC nádrží (6 ks)
  • zbytkem vody doplní provizorní bazén pro děti.
    Jednotka provedla doplnění vody pomocí 1 proudu “C”. Jednotka dodala celkem 8 200l vody do všech výše zmíněných nádrží. Po doplnění vody byla jednotka vyslána KOPIS HZS PLK na událost č. 373696032 (POŽÁR – LERSNÍ POROST, DOLNÍ KAMENICE).
    Zásah byl proveden bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.
Tags:

Napsat komentář