Na základě žádosti ředitelky mateřské školy Holýšov paní Daniely Levákové DiS., jednotka vyjela s technikou OA Škoda Roomster (HDO 326) k desinfekci prostorů a předmětů v mateřské škole Holýšov, ulice Školní č.p. 248. Jednotka provedla desinfekci mokrým způsobem pomocí postřikovačů, lihové desinfekce a roztokem Persterilu 30%. Byla provedena desinfekce: Jídelny, herny, všech tříd, všech ložnic, koupelen a umýváren, kanceláří, šaten a tělocvičny. Desinfekci mokrým způsobem předcházela desinfekce ,,časem” – tzn. v prostorech MŠ se nikdo nepohyboval více než 72h a také desinfekce ozónem (Ozongen F20).   Po předání MU ředitelce školy se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů. 

Tags:

Napsat komentář