Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k železniční nehodě na trati č.180, kde mělo dojít ke střetu osobního vlaku s osobou. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

 • MU se nachází na trati č.180 žKm 143,6; číslo spoje 7410; číslo lokomotivy 844 011-7
 • sražená osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem.
  Jednotka provedla:
 • Zabezpečení místa události proti vstupu nepovolaných osob.
 • Kontrolu cestujících ve vlaku = 7cestujících, 1 vlakvedoucí, 1 strojvedoucí – všichni bez zranění.
 • Zakrytí ostatků jednorázovými krycími plachtami
  Po příjezdu jednotky HZS Správy železnic byly předány informace jejímu veliteli a společně byla provedena kontrola stavu lokomotivy.
  Po předání informací a místa události jednotce HZS SŽ se jednotka Holýšov vrátila zpět na základnu.
  Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani ke zranění zasahujících hasičů.
Tags:

Napsat komentář