Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

25.12.2021 DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM, HOLÝŠOV

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici I/26, cca 200m za dopravní značkou ,,konec…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

22.12.2021 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, STAŇKOV

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru objektu ve městě Staňkov, fa. AGRO Staňkov a.s..Po příjezdu na MU průzkumem…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

19.12.2021 DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM, HOLÝŠOV

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě na silnici I/26 ve městě Holýšov, ulice Jiráskova třída.Při cestě k zásahu jednotka…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

19.12.2021 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – DO OVZDUŠÍ, Holýšov

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k ohlášenému úniku plynu, město Holýšov, Pod Makovým vrchem XXX.Při příjezdu na MU bylo průzkumem…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

11.12.2021 – DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM, Holýšov

Na základě vyhlášení poplachu jednotka jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě jednoho OA na silnici I/26 směr Staňkov ( u odbočky na Kvíčovice ). Po…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

10.12.2021 – DOPRAVNÍ NEHODA – SE ZRANĚNÍM, Holýšov

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a RZA (HDO 323) kdopravní nehodě nehodě dvou OA na silnici I/26 cca. 3km za…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

6.12.2021 – JINÉ, ZATÍM NEURČENO – ZOČ SDH, Holýšov, asistence při jízdě Mikuláše s čerty

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou Mgr. Liborem Schröpferem, vyjela jednotka s vozem RZA (HDO 323) na zabezpečení Mikulášské jízdy Holýšovem. Po příjezdu na místo dohodnutého srazu, jednotka provedla…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

30.11.2021 – TP – TRANSPORT PACIENTA, Holýšov

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k transportu pacienta na žádost ZZS ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým vrchem.Po příjezdu…

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

28.11.2021 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – DO OVZDUŠÍ, HOLÝŠOV

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k možnému úniku plynu v bytové jednotce panelového domu na adrese Holýšov, PMV XXX, 3….

Hlavní stránka Výjezd poslední přehled Výjezdy 2021

27.11.2020 TP – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, HOLÝŠOV

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (DO 321) k vyproštění zapadlého autobusu v lese za městem Holýšov, místní název ” Nad spáleništěm”…