Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odstranění stromu ve městě Holýšov, ulice
Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedená o listnatý strom zasahující do 3/4 silnice.
Jednotka provedla odstranění stromu pomocí MRP Husqvarna 565. Po likvidaci stromu jednotka pokračovala v
monitoringu ulice Politických vězňů, Kasárenská a Průmyslová zóna II – Sever.
Před průmyslovou zónou byly odstraněny další dva vyvrácené duby. Dále bylo po cestě odklizeno několik větších větví
z komunikace.
Po provedeném monitoringu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář