Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k nahlášenému požáru v bývalé budově kravína v obci Kvíčovice (katastrálně Neuměř).
Po příjezdu na MU na nás čekal oznamovatel, který jednotce ukázal, kde viděl stoupat ze střechy dým. Jedná se o budovu bývalého kravína. Jednotka vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud C od CAS 24 Tatra Terrno do půdního prostoru, kde provedli dva členové vybaveni IDP průzkum. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár polystyrenové bedny, která již dohořívá. Provedeno dohašení ohniska, ochlazení střešní konstrukce a proveden průzkum pomocí termokamery. Na MU nevznikla žádná škoda. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nstržm. Boudovi.
Po předání místa události PČR a domluvě s VZ, se obě družstva jednotky vrací zpět na základnu.
Jednotka provedla doplnění vody z podzemního hydrantu do CAS 24 Tatra Terrno v ulici Tovární, ve městě Holýšov.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář