Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostkou Alenou Burianovou, jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), CAS 32 (HDO 322) k požární asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, prostranství Na Stráni a Pod Makovým vrchem.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již pyrotechnická firma s jejíž zástupcem se VZ dohodl na ochranném pásmu.
Jednotka vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem a jedním útočným proudem.
Během ohňostroje jednotka zabezpečovala ochranné pásmo proti vstupu neoprávněných osob.
Během ohňostroje došlo k požáru suché trávy v blízkém okolí ohňostroje a požáru již vystřílené krabice. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí jednoho proudu C. Zároveň bylo provedeno preventivní zkrápění okolí ohňostroje a provedena kontrola pomocí termokamery.
Po ukončení ohňostroje jednotka provedla průzkum okolí s cílem nalezení nežádoucího hoření vizuélně a pomocí termokamery.
Jednotka počkala 15 minut a poté průzkum provedla znovu. Žádná ohniska nalezena nebyla, a tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů jednotky a bez závad na technice.

Tags:

Napsat komentář