Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA (HDO 323) a CAS24 (HDO 321) k dopravní nehodě (sražená osoba dodávkou) na silnici I/26 směr Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: – MU je cca. 1Km za značkou ,,Konec obce” Holýšov, asi v polovině prvního stoupání kopce Trný. – Na MU již zasahuje ZZS Pk. – Jedna zraněná osoba následkem střetu s vozidlem, řidič vozidla nezraněn a na MU se nenachází další osoby se zdravotními obtížemi. Jednotka po provedeném průzkumu provedla protipožární opatření na MU RHP práškovým a úplně uzavřela průjezdnost komunikace z důvodu vytvoření přistávací plochy pro LZS AČR. Dále jednotka asistovala ZZS při ošetřování pacientky a prováděla osvětlení prostoru z MPT a ručními svítilnami. Po transportu pacientky do nemocnice LZS jednotka dále nasvětlovala MU pro účely šetření PČR a SKPV a následný úklid po dopravní nehodě. Velení na MU bylo předáno nprap. XXX XXX ihned po jeho příjezdu s jednotkou HZS Staňkov a dále jsme se řídili jeho pokyny.

Tags:

Napsat komentář